fbpx

Reklamcılıkta Kullanılan Terimler

Hedef Kitle:

 Reklamın ulaşmak istediği belirli demografik veya davranışsal özelliklere sahip insan grubu.

Pazarlama Stratejisi:

Reklam kampanyasının belirlenen hedefleri ve hedef kitleyi nasıl etkileyeceği hakkında planlanmış strateji.

Marka Bilinirliği:

Bir markanın hedef kitlesinde ne kadar tanındığı veya hatırlanabildiği.

Görsel Kimlik:

Bir markanın logosu, renkleri, tipografi ve diğer tanınabilir görsel öğeleri.

Reklam Medya Planlama:

Reklamın hangi medya kanallarında ve ne zaman yayınlanacağını planlama süreci.

Tıklama Oranı (CTR):

Bir dijital reklamın, görüntülendiği birim sayısına oranla kaç kez tıklandığını gösteren oran.

Dönüşüm Oranı:

Bir reklam kampanyasının, hedeflenen hareketi gerçekleştiren kullanıcıların oranı (örneğin, bir ürün satın alma veya bir form doldurma).

Reklam Ajansı:

Kampanyalarını tasarlayan, planlayan ve yürüten profesyonel ekip veya şirket.

Sponsorluk:

 Bir markanın, bir etkinliği, organizasyonu veya başka bir markayı desteklemesi karşılığında, genellikle marka görünürlüğünü artırmak amacıyla yapılan anlaşma.

Sosyal Medya Pazarlaması:

Sosyal medya platformları aracılığıyla marka bilinirliğini artırmak, müşteri etkileşimini teşvik etmek ve satışları artırmak için yapılan pazarlama faaliyetleri.

Reklam Kampanyası:

Belirli bir ürün, hizmet veya marka için belirli bir süre boyunca yapılan tanıtım faaliyetleri.

Hedeflenmiş Reklam:

Belirli demografik özelliklere, ilgi alanlarına veya davranışlara dayalı olarak belirli bir kitleye gösterilen reklamlar.

SEO (Arama Motoru Optimizasyonu):

Bir web sitesinin, arama motoru sonuçlarında daha üst sıralarda yer alması için yapılan optimizasyon çalışmaları.

Kampanya Analizi:

Bir reklam kampanyasının performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi.

İzleyici Kitlesi:

Bir reklamın veya medya yayınının ulaştığı genel izleyici veya okuyucu kitlesi.

A / B Testi:

İki veya daha fazla farklı reklam veya içerik varyasyonunun karşılaştırılmasıyla hangisinin daha etkili olduğunu belirlemek için yapılan test.

Demografik Bilgiler:

Hedef kitleyi tanımlamak için kullanılan demografik özellikler, genellikle yaş, cinsiyet, gelir seviyesi, eğitim düzeyi vb. şeklinde.

Reklam Etiketi:

Bir içeriğin reklam olduğunu belirten işaret veya etiket.

Viral Pazarlama:

İçeriğin, kullanıcılar arasında doğal olarak yayılması ve paylaşılması yoluyla marka bilinirliğini artırmak için yapılan pazarlama stratejisi.

Kitle Finansmanı (Crowdfunding):

Bir projenin veya ürünün finansmanını, genellikle internet aracılığıyla, birçok kişinin küçük miktarlarda katkıda bulunmasıyla sağlayan bir yöntem.

Niche Pazarlama:

Belirli bir pazar segmentine odaklanarak, o segmentteki özel ihtiyaçları ve talepleri karşılamaya çalışan pazarlama stratejisi.

Banner Reklamı:

Web sitelerinde veya diğer dijital platformlarda genellikle görsel olarak yer alan reklam formatı.

Metin Reklamı:

Dijital ortamlarda metin bazlı olarak sunulan reklam türü, genellikle arama motorlarında veya diğer web sitelerinde görüntülenir.

Reklam Ağı:

Birden fazla web sitesinde veya medya kanalında reklam gösterimi sağlayan platform veya hizmet.

Marka Sadakati:

Tüketicilerin belirli bir markaya olan bağlılığı ve tekrarlayan satın alma davranışları.

Reklam Metriği:

Bir reklam kampanyasının performansını ölçmek için kullanılan belirli bir ölçüm, örneğin tıklama oranı, dönüşüm oranı, izlenme sayısı vb.

Hedeflenmiş Reklam:

Belirli bir hedef kitleye yönelik olarak tasarlanmış reklam içeriği.

İçerik Pazarlaması:

Değerli, ilgi çekici ve hedef kitleye yönelik içerik oluşturarak marka bilinirliğini artırmak ve müşteri etkileşimini teşvik etmek için yapılan pazarlama stratejisi.

Afiş Reklamı:

Genellikle açık hava alanlarında kullanılan büyük boyutlu görsel reklam materyali.

Reklam Engelleme:

Kullanıcıların reklam içeren içerikleri engellemek için kullandığı yazılımlar veya tarayıcı eklentileri.

Marka İmajı:

Bir markanın tüketiciler üzerinde oluşturduğu algı veya izlenim.

Reklam Bütçesi:

Bir reklam kampanyası için ayrılan toplam harcama miktarı.

Kitle Yönetimi:

Bir markanın itibarını korumak veya iyileştirmek için, tüketici geri bildirimlerine ve sosyal medya etkileşimlerine yanıt verme süreci.

İzleyici Engajmanı:

Bir reklamın veya içeriğin izleyiciler tarafından ne kadar etkileşime girdiğini ölçen metrikler, örneğin beğeni, yorum, paylaşım sayısı vb.

Podcast Reklamı:

Podcast bölümlerinde yer alan veya podcast içeriğine entegre edilen reklamlar.

Reklam Yönlendirme:

İnternet üzerindeki kullanıcıların belirli hedeflere ulaşmalarını sağlamak için yapılan reklam stratejisi, genellikle tıklama veya dönüşüm amacıyla kullanılır.

Kreatif Yönetmen:

Reklam kampanyalarının yaratıcı yönetimini ve görsel içeriklerini yöneten kişi veya ekip.

Reklam Ortaklığı:

İki veya daha fazla markanın bir araya gelerek ortak bir reklam kampanyası düzenlemesi.

Reklam Yatırım Getirisi (ROI):

Bir reklam kampanyasının, harcanan miktara kıyasla ne kadar gelir getirdiğini ölçen bir metrik.

Konum Bazlı Reklam:

Kullanıcıların bulundukları konuma dayalı olarak belirli reklam içeriğini almasını sağlayan bir reklam türü, genellikle mobil cihazlarda kullanılır.

Bu terimler, reklamcılık dünyasında sıkça kullanılan bazı terimlerin daha fazlasını içerir. Reklamcılık, hızla gelişen ve değişen bir alan olduğu için yeni terimler ve kavramlar sürekli olarak ortaya çıkar.